Work2Grow

                                                                                 Wendbaar en Weerbaar naar Welzijn en Welvaart

Persoonlijke Ontwikkeling

Wees de ondernemer van je talent!

Nog even en een vaste baan bestaat niet meer. Medewerkers zullen steeds meer hun werk zelf moeten creëren in de vorm van verschillende rollen in steeds wisselende samenwerkingsverbanden.

Veel medewerkers vragen zich in dit kader af:

·         Hoe zorg ik dat ik in de toekomst met plezier mijn talent kan blijven        inzetten?

·         Hoe kan ik het beste anticiperen op de ontwikkelingen die op mij            afkomen?

·         Hoe wil ik omgaan met veranderingen waar ik deel vanuit maak?

·         Hoe kan ik het beste omgaan met het politieke speelveld? 

·         Hoe zorg ik dat ik in balans blijf? Hoe zorg ik goed voor mijzelf en            anderen in mijn werk-en privé leven

De MCA© methode geeft antwoord op deze vragen en helpt mensen om handen en voeten te geven aan persoonlijk ondernemerschap en enthousiasmeert om van hun werkelijkheid te maken.

MCA© methode staat voor Meten, Coachen en Activeren en bestaat uit de volgende 3 stappen:

Meten:
Met digitale vragenlijsten krijgen medewerkers inzicht in de mate waarin zij op de lange termijn met plezier hun talent kunnen blijven inzetten en hoe zij scoren op de competenties van de 21ste eeuw. Dit geschiedt op basis van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. (Radboud Universiteit Nijmegen; prof. Dr. Beatrice van der Heijden). De belangrijkste competenties zijn:Coachen

In coachgesprekken worden de resultaten geïnterpreteerd en in de persoonlijke en professionele context geplaatst. Medewerkers worden zich bewust van hun eigen ambities en talenten. Belemmerende patronen worden in een nieuw kader geplaatst en medewerkers leren de competenties gericht op persoonlijk ondernemerschap bewust toe te passen.

Activeren:
Gezamenlijk wordt gewerkt aan een passend actieplan ( Business Model You). Dit actieplan geeft handvatten om in beweging te komen en de verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan en ontwikkeling te nemen. 

Deze stappen kunnen individueel, maar ook groepsgewijs worden uitgevoerd.

Mogelijk vervolg op deze stappen zijn:

·         Verdiepende Persoonlijke effectiviteit coaching

·         Leefstijlcoaching ( gericht op voedings- en bewegingspatroon)

·         Verdiepende workshops:

   o  Job crafting ( Beroepsexpertise)

   o  Fit for the future ( Anticipatie en optimalisatie)  

   o   Wendbaar veranderen ( omgaan met onzekerheid, flexibiliteit)

   o   Grip op mijn speelveld ( organisatie sensitiviteit, netwerken)

     o   Wees je eigen regisseur ( balans/stressmanagement)