Wendbaar en Weerbaar naar Welzijn en Welvaart

Onze Missie
Veel mensen ervaren de wereld als te snel, te onvoorspelbaar, te veeleisend en vragen zich af hoe hier mee om te gaan. Er zijn ook mensen die in de huidige wereld succesvoller en gelukkiger zijn dan ooit.


Wat doen zij anders? Hoe zorgen zij dat ze geen speelbal zijn, maar de regisseur van hun (werk)leven. Voor ondernemingen geldt hetzelfde: ooit gerenommeerde bedrijven gaan ten onder en onbekende starters bepalen het nieuwe spel.


Organisaties staan voor de grote uitdaging om hun medewerkers te faciliteren om continu met deze onvoorspelbaarheid en complexiteit om te gaan. Hoe verhoog je het veranderpotentieel en daarmee de innovatiekracht in je organisatie? In hoeverre durven we het oude vertrouwde los te laten en open te staan voor de onbekende nieuwe werkelijkheid. Hoe zorg je dat medewerkers zich de "21st eeuwse" competenties eigen maken om dit aan te kunnen gaan.


Wij helpen management en medewerkers om vanuit ondernemerschap in hun kracht te staan en wendbaar en weerbaar hun ambities te verwezenlijken.

Onze belangrijkste uitgangspunten zijn de vier kernen van geloofwaardigheid uit 'The speed of trust' van Stephen M.R.Covey. Survival of the fittest is actueler dan ooit. Om snel te reageren op op de huidige complexe werkelijkheid zijn zelfvertrouwen en onderling vertrouwen onontbeerlijk. In deze onvoorspelbare wereld is het nog belangrijker dan ooit om vanuit je eigen kracht te opereren. Te weten vanuit welke waarden en intenties jij je talenten wil inzetten en resultaten wil boeken. 


Dit geeft je een stevig stuur in handen, waarmee jij door de steeds veranderende omgeving kunt navigeren.


Wij coachen gericht op het optimaliseren van het evolutionair nieuwste deel van onze hersenen; het zogenaamde smart-brain dat gerelateerd wordt aan de 21ste eeuwse competenties.Onze kernwaarden zijn:
Integriteit: Wij onderhouden lange termijn relaties met onze klanten en stellen hun belang altijd voorop.
Vertrouwen: Eerlijkheid en compassievolle confrontatie is voor ons de basis voor ieder gezamenlijk resultaat.
Verantwoordelijkheid: Wij stimuleren een zo groot mogelijke zelfsturing bij een ieder.
Samenwerken: Wij geloven dat in deze tijd co-creatie de beste resultaten biedt.


Jan Bommerez over transformatie

Contactgegevens:

M: 06 38190530

Adres:

Acacialaan 14

3768 AR Soest