Team Ontwikkeling

Het team als onderneming in het grotere geheel


Om wendbaarheid en innovatie in organisaties te versterken wordt de roep naar zelfsturende teams steeds groter. Kleine ondernemende teams die snel kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt.

Veel teams vragen zich in dit kader af:

·Hoe komen we tot een gezamenlijke missie?

·Hoe zorgen we voor meer onderling vertrouwen?

·Hoe benutten wij elkaars talenten optimaal?

·Hoe nemen we als team de regie?

·Hoe profileren wij ons binnen en buiten de organisatie?

Hierbij helpen we met de stappen van de MCA methode op teamniveau.

Meten
Aan de hand van een teamscan krijgt het team inzicht in de eigen mate van zelfsturing en de verschillende kwaliteiten in het team.

Coachen
Team coaching doen wij op maat. Het begint al met de vraag of een team voldoende reden heeft om een team te zijn. We willen ook weten in hoeverre de teamleden de noodzaak en de bereidheid ervaren om aan teamontwikkeling te werken. De vraag is vaak 'help ons om effectiever aan de slag te gaan met onze doelstellingen. In praktijk blijken deze doelstellingen voor teams niet altijd even helder te zijn.

Vaak is het nodig om opnieuw de verbinding met elkaar aan te gaan. Dit is dan ook veelal de start van onze team coaching. In het hier-en nu spiegelen we het team op zaken als: 'eerlijk zeggen wat je denkt en voelt', 'openstaan voor elkaars perspectief' en 'het beste met jezelf en de ander voor hebben'.Hierbij duiden we zowel wat boven -als onder de waterlijn speelt.Het team leert zo te reflecteren op de eigen patronen en weet minder effectieve patronen te doorbreken. Vaak groeit het onderling vertrouwen en komt er ruimte om effectief met elkaar te werken aan gezamenlijke doelstellingen en worden de talenten van een ieder beter ingezet. Dit op zijn beurt versterkt weer de wendbaarheid en weerbaarheid van het team.


Activeren
Het team creëert een Fit4Future plan en houdt het up to date. Bij voorkeur opgevolgd met effectueringsbijeenkomsten.

Contactgegevens:

M: 06 38190530

Adres:

Acacialaan 14

3768 AR Soest

Contactformulier